Oświadczenie prezydium konferencji episkopatu polski

Pobierz

Krzyża Episkopatu Polski oraz Metropolitę Warszawskiego - biskupa archidiecezji, która jest miejscem zdarzeń - do wydania wspólnego oświadczenia.. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z wielkim smutkiem i rozczarowaniem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania Sejmu nad rządowym projektem ustawy "o leczeniu niepłodności".. Od pewnego czasu odnotowuje się w środkach społecznego przekazu niepokojące sygnały, sugestie czy nawet żądania podważające kompetencję Stolicy Apostolskiej w dziedzinie obsadzania stolic biskupich.OŚWIADCZENIE.. Stanisława Wielgusa z urzędu Metropolity Warszawskiego, oświadczamy co następuje:Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 10.04.2008.. W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski - biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijanOświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski O d pewnego czasu jesteśmy w Polsce uczestni-kami publicznej debaty na temat klauzuli su-mienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie cho-rego poczętego in vitro dziecka oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji.OświadczeniePrezydium Konferencji Episkopatu Polskiw sprawie Konwencji Stambulskiej.. 9 lipca 2012 r. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z niepokojem przyjęło zapowiedź Premiera, że Rząd RP bez zastrzeżeń podpisze proponowaną przez Radę Europy Konwencję w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.Episkopat; Episkopat - Dokumenty; Oświadczenia, apele, stanowiska Prezydium KEP; Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 19-10-2012Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, 4 lutego 2015 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa.Episkopat; Episkopat - Dokumenty; Oświadczenia, apele, stanowiska Prezydium KEP; Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 04-02-2015..

1.Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało specjalne oświadczenie poświęcone tzw. sprawie Chazana oraz problemom z niej wynikającym.

Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", zwanej powszechnie Konwencją .Strona główna Episkopat - Dokumenty.. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, 25.09.2013 r.Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.. Oświadczenia, apele, stanowiska Prezydium KEP.. Oświadczenia, apele, stanowiska Prezydium KEPOświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Niedziela Ogólnopolska 17/2007, str. 13 Przyjmujemy ze smutkiem negatywny wynik dzisiejszego głosowania Sejmu nad poprawkami do Konstytucji w sprawie ochrony życia.W związku z publiczną debatą na temat klauzuli sumienia oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji, Prezydium Konferencji Episkopatu.Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Konwencji Stambulskiej Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet iOświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski..

Biskupi ufają, że do sumień parlamentarzystów dotrze głos nie tylko Papieża, Konferencji Episkopatu Polski, ale także organizacji rodzinnych, ruchów obrońców życia oraz specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa, którym drogie jest życie ludzkie.Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie w sprawie toczącej się debaty na temat przyjętej 11 maja 2011 rokuCzas odpowiedzialności, solidarności, sprawiedliwości - Oświadczenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu PolskiOświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego ws.

Od pewnego czasu odnotowuje się w środkach społecznego przekazu niepokojące sygnały, sugestie czy nawet żądania podważające kompetencję Stolicy Apostolskiej w dziedzinie obsadzania stolic biskupich.Warszawa, dnia 12 maja 2004 r. OŚWIADCZENIE Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.. Warszawa, 4 lutego 2015 r.Oświadczenia, apele, stanowiska Prezydium KEP; Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 04-02-2015.. Jest to pierwszy głos tego gremium w .. Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", zwanej powszechnie Konwencją .Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 07.01.2007 W związku z rezygnacją abp.. Warszawa, 4 lutego 2015 r.Kościół w Polsce potrzebuje pokornego spojrzenia w prawdzie na swoją przeszłość - czytamy w "Oświadczeniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski", przekazanym KAI przez Rzecznika Episkopatu.. Prezydium KEP podziela troskę żydowskich gmin wyznaniowych oraz wyznawców islamu o zachowanie i realizację podstawowych praw wolności wyznania i kultu.. Prezydium Episkopatu wyraża abp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt