Zwolnienie z zus za marzec 2021

Pobierz

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień lub sam kwiecień to jedna ze zmian w tarczy antykryzysowejWniosek RDZ-B7 płatnik może złożyć do 30 czerwca 2021 r. Przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec i kwiecień a składkę opłacili mogą albo wystąpić o zwrot pieniędzy albo zatrzymać je na swoim koncie w ZUS-ie na poczet przyszłych składek - wyjaśnia ZUS.Na mocy rozporządzenia z dnia 26 lutego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o cztery formy wsparcia - zwolnienie z ZUS za luty, postojowe, dopłaty do pensji pracowników oraz dotację 5 tys. zł dla firm.Od wtorku (4 maja 2021) przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż.Jeżeli do 30 czerwca złożyłeś do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r., a składki za kwiecień i maj zostały opłacone, nie musisz składać już żadnych dodatkowych wniosków aby uzyskać zwolnienia ze składek za te dwa miesiące.Od 4 maja można składać do ZUS wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień.. Z uwagi jednak na to, że rozporządzenia dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców pojawiają się w ostatnim czasie średnio raz w miesiącu, nie wszystko jeszcze stracone.Nowością jest, że PKD jest weryfikowana na dzień 31 marca 2021 r., a kryterium spadku przychodów można odnieść również do lutego 2020 r. 6 maja 2021 Zwolnienie z ZUS w ramach Tarczy 8.0..

Wnioski o zwolnienie z ZUS przez platformę PUE.

Przedstawiamy informacje o tym jakie trzeba spełnić warunki.. W § 10 (regulującym zwolnienie z ZUS w ramach tarczy) dodaje się ustęp 2a.Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r. stanowi pomoc publiczną.. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy z określonymi kodami PKD i spadkiem przychodów mogą […]Tarcza 9.0 zmiany we wnioskach o świadczenia z ZUS od 4 maja 2021 r. Od 4 maja 2021 r. przedsiębiorcy o określonym PKD będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. oraz o świadczenie postojowe - niektórzy z nich będą mogli otrzymać je nawet pięciokrotnie.W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713), które wchodzi w życie 4 maja 2021 roku, przedsiębiorcy z konkretnie wskazanych branż będą mogli wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za marzec oraz kwiecień 2021 r.Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r.Zwolnienie z opłacania składek i postojowe..

Zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021 r. Kto skorzysta?

Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej.Jak przypomina ZUS, przedsiębiorcy ci mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Warunkiem jest jednak wykazanie 40 proc. spadek przychodów oraz .Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.. Przedsiębiorcy z branż wymienionych w najnowszej Tarczy antykryzysowej będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego nawet pięciokrotnie.— ZUS (@zus_pl) April 14, 2021.. P rzedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków do objęcia zwolnieniem, zobowiązani są jednak do opłacenia w kwietniu składek ZUS za marzec na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed wybuchem epidemii koronawirusa.Przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień a wnioski w tej sprawie mogą składać od wtorku, 4 maja - online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS..

Dla kogo będzie dostępne zwolnienie z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu, o co najmniej 40 proc.Okazuje się, że część firm będzie mogła skorzystać z ulgi za marzec i kwiecień, a część tylko za kwiecień (patrz infografika).. Stan na 31 marca Cały czas kluczowe dla otrzymania pomocy ma być prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD.Zwolnienie z ZUS obejmie jedynie tych przedsiębiorców (zgłoszonych jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.), których przychód z powyższych działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.Wnioskowanie o zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień jest możliwe, jeśli przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.Nowa odsłona tarczy antykryzysowej pozwala przedsiębiorcom z branż objętych pomocą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek na ZUS za marzec i kwiecień 2021..

O samym rozporządzeniu pisaliśmy w artykule "Tarcza branżowa przedłużona na marzec i kwiecień - dla kogo i od kiedy?".

Można też nawet pięciokrotnie skorzystać ze świadczenia postojowego, ale nie dotyczy to wszystkich rodzajów działalności.Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal będzie można uzyskać zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe określone warunki.. Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać ze zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe określone warunki.Według rzeczniczki przedsiębiorcy mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r. Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż.. Z instrumentów pomocowych oferowanych przez rząd w ramach przedłużonej tarczy antykryzysowej / tarczy branżowej skorzystać ma łącznie ponad 60 branż (kodów PKD).Przypomnijmy, że najnowsze przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają dodatkowe zwolnienie ze składek ZUS na kolejne miesiące roku 2021.. Pomoc tę możesz otrzymać, jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji.. Pierwszym podstawowym warunkiem uzyskania zwolnienia z ZUS za marzec i kwiecień 2021 r. jest prowadzenie przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. o odpowiednim kodzie PKD..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt