Wzór upoważnienia do wniosku ekuz

Pobierz

Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:upoważnienie z numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu .. Do wniosku załączono .. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa UE/EFTA (z wyjątkiem .Odbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz (wzór upoważnienia).. Jeśli potrzebujesz oznakowania EKUZ naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a, zaznacz to we wniosku.Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru (27.03.2019) pobierz docx : Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składkiWniosek o kartę EKUZ występuje w dwóch rodzajach.. Jak długo ważna .. (czytelny podpis osoby upoważniającej) (czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie) Author: pomykol Created Date: 3/15/2012 10:55:38 AM .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf)Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników..

wzór upoważnienia do wniosku ekuz.pdf.

Dane osoby, która składa upoważnienie PESEL Jeśli nie masz numeru PESEL, wpisz numer i serię dokumentu tożsamości wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia Data urodzenia dd / mm / rrrr Imię (imiona) Nazwisko .Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB] Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej [PDF, 192 KB] Wzór zaświadczenia wypełnianego przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne [PDF, 255 KB]Wzór upoważnienia do wniosku ekuz.. Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Należy pobrać wniosek dostępny na stronie NFZ, wydrukować, wypełnić, a następnie wysyłać.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej KUZ / do odbioru elektronicznej KUZ dla osoby trzeciej (wersja .docx) 17.03.2015 Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf)upoważnienie - jeśli wniosek składasz za inną osobę.. Pałacowa 3 15-042 Białystok.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1..

Wzór upoważnienia dostępny jest tutaj.

Warto przed wizytą w oddziale przygotować dokumenty [i] potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ - brak potwierdzenia może wydłużyć czas otrzymania karty do 3-5 dni.wniosek do pobrania - PDF (258kb) wzór wypełnionego wniosku - PDF (406kb) Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy: wniosek do pobrania - PDF (291kb) wzór wypełnionego wniosku - PDF (441kb) Krok 2: Wypełnij i podpisz wniosek.. do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Wzór zaświadczenia .Do wniosku o wydanie EKUZ załączyć należy następujące dokumenty, potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę-zlecenie : ostatni druk RMUA, książeczka ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczęcią lub zaświadczenie od pracodawcy, zgodne z wzorem NFZ,2.. Należy załączyć upoważnienie lub inny równoważny dokument .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejJeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek - zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ - otwórz plik w nowym oknie..

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią.

Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a - napisz nad tytułem wniosku: "karta dla osoby niewidomej".Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej ……………………….. Decyzja o tym, który należy wypełnić uzależniona jest o celu wyjazdu za granicę.. Wniosek o wydanie karty, wzór jego wypełnienia oraz upoważnienie.. Poniżej zaznaczamy jedną z zagadkowych opcji odebrania karty:Do wniosku o wydanie EKUZ załączyć należy następujące dokumenty, potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę-zlecenie : ostatni druk RMUA, książeczka ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczęcią lub zaświadczenie od pracodawcy, zgodne z wzorem NFZWzór upoważnienia do odbioru dokumentów i emerytury (pełnomocnictwo rodzajowe) Warszawa, 1 czerwca 2020 r. Katarzyna Zalewska ul. Walecznych 49 m.. Karta EKUZ może zostać wydana również na podstawieni samodzielnie przygotowanego pisma pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie dane wymagane do wydania karty.Można też upoważnić kogoś zarówno do odbioru karty, jaki i wypełnienia i podpisania za nas wniosku o jej wydanie (Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią)..

Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

Upoważnienie.. Upoważnienie jest to oficjalne uprawnienie osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby upoważniającej i wykonania za nią określonych zadań.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Miejscowość, data ………………………… Imię i nazwisko ………………………… PESEL ……………………….. Nr dokumentu tożsamości ……………………….. Kartę EKUZ można wyrobić też bez wychodzenia z domu.. 51 Warszawa PESEL nr dow.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej ……………………….. Poniżej kilka cennych rad, jak szybko wejść w posiadane EKUZ i dlaczego każdy wybierający się w zagraniczną podróż do państw wspólnoty powinien taką kartę stale przy sobie posiadać.. Wydamy Ci wówczas EKUZ bez żadnych dodatkowych dokumentów.Zobacz czym jest upoważnienie, jaki układ zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem upoważnienia.. Na stronie dostępny jest wniosek do pobrania oraz wzór poprawnie.. UPOWAŻNIENIEUrzędnik po otrzymaniu wniosku a przed wydaniem karty sprawdzi czy masz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej - jeśli potwierdzi, możesz otrzymać kartę EKUZ od razu.. Adres UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany / podpisana* upoważniam Pana / Panią*Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ 1.. Miejscowość, data ………………………… Imię .Wniosek o formularz E123 (aktualizacja 27.03.2019) pobierz docx.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią [174,62 KB]Aktualnie jesteś: Wzory druków i umów (strona główna) Koordynacja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt