Sprawozdanie na nauczyciela mianowanego 2021 przedszkole

Pobierz

Ukończyłam dzienne studia licencjackie na kierunku: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w 2010r., następnie dzienne studia magisterskie na kierunku: profilaktyka i animacja społeczno .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego 1 września 2018r.. Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Plik Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.doc na koncie użytkownika kagra • folder Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego • Data dodania: 2 lis 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII BACEWICZ Nauczyciela kontraktowego Przedszkola Miejskiego nr 13 w Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanegoSprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2018 18 stycznia 2021 03:28 Teksty Armii Krajowej nr 23 w Płocku WPROWADZENIE Pracę w Szkole Podstawowej w Lucieniu rozpoczęłam w dniu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju ..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan awansu .• Sprawozdanie a projekt dorobku oceny rozwoju zawodowego nauczyciela za okres stażu; • Zapisy planu rozwoju zawodowego- przykłady dobrych praktyk.. 1.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowego nauczyciela mianowanego.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.. Zajęcia te należy traktować jako rozmowę na temat optymalnych zapisów używanych przy opracowaniu sprawozdania z realizacji planu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Numer 165 - Czerwiec 2021 r. TEMAT NUMERU Średnia urlopowa za wakacje 2021 w pytaniach i odpowiedziach.. Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Terka.. Numer 163 - Kwiecień 2021 r. TEMAT NUMERU Jak opracować kryteria doboru do zwalniania — 8 wskazówek dla dyrektora.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (2020-10-18) Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel zatrudniony na stanowisku oligofrenopedagoga, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych, logopedy..

2.Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r.

2, pkt 1Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. Numer 162 - Marzec 2021 r. TEMAT NUMERU Dokumentacja kadrowo-płacowa - 8 błędów, których warto unikaćPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu: 01.. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego czĘŚĆ a — podstawowe informacjeimiĘ i nazwisko nauczyciela - agnieszka bulińskanazwa i adres placÓwki - przedszkole .Plik SPRAWOZDANIE ze stażu M.Denes.doc na koncie użytkownika Twister_ek • folder Staż- nauczyciel mianowany • Data dodania: 11 sie 2016Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni..

NawojowaChciałabym się podzielić moim Sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Kolejna prezentacja zawiera przykładowe zapisy w sprawozdaniu, informacje o prezentacji dorobku zawodowego oraz przebiegu komisji .Z dniem 1 września 2020 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 47 w Sosnowcu.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalPrzedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Pawelaksprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegajĄcego siĘ o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego mgr beata zofia czajkowska _____ okres stażu: 1 ix 2016 r. - 31 v 2019 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Agaty Fronckowiak- Olobry ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wprowadzenie Jestem nauczycielem z 7- letnim stażem pracy..

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnegoPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Przepisy regulujące zapisy dotyczące awansu (Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a, czy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie) nigdzie nie zawierają informacji o tym, iż sprawozdanie ma być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem.Sprawozdanie z realizacji stażu n-la .. 2020 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. W ramach odbywania stażu w I półroczu w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Wzór 63.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-08-11) Zamieszczam sprawozdanie w formie tabeli z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, edukacja wczesnoszkolna.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanegomgr beata czynsz / sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany: Beata Czynsz data rozpoczęcia stażu: 01.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.