Podziękowanie za udział w pogrzebie księdza

Pobierz

Krewnym, Sąsiadom, Znajomym, Przyjaciołom, Księdzu Proboszczowi parafii p.w.. Podkreślił także, że pogrzeb w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, w godzinie Miłosierdzia Bożego mógł odbyć się także dzięki decyzji księdza biskupa diecezjalnego.Podziękowanie zebranym.. Niech pielęgnuje Ksiądz w sobie uśmiech, nie zatraca nigdy poczucia humoru.. Bardzo dziękujemy osobom duchownym biorącym odział w pogrzebie, a szczególnie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Ryszardowi Karpińskiemu, Ks.Podziękowanie za udział w pogrzebie : Kondolencje .. Miałeś takie błogosławieństwo.. Nasza obecność tutaj jest wyrazem wielkiej wdzięczności śp. ….. za okazane serce i codzienną radość.. Dziękujemy za okazane współczucie oraz udział w ostatniej drodze śp. ….Dziękujemy za życzliwość i modlitwę rodzinie oraz nauczycielom - kolegom i koleżankom naszej mamy z pracy, sąsiadom i znajomym z kościoła.. Dobrze, że nie muszę pisać wszystkiego, co się w moim życiu wydarzyło.Dziękuję wszystkim zebranym za przybycie.. Św. Stanislawa w Wieruszowie, Delegacjom oraz Wszystkim Tym którzy okazali nam serce i współczucie, uczestniczyli w Nabożeństwie Pogrzebowym,- Dziękujemy za życie księdza Stanisława, za udział w Chrystusowym kapłaństwie, za owoce posługiwania, za owoce tej wspólnoty.. Witold Gustaw Szulc urodził się w dniu 7 października 1918 r. w Płocku..

.Podziękowanie za udział w pogrzebie .

Wyrażamy w nim podziękowanie wszystkim osobom, które były ze zmarłym w .Podziękowania za udział w pogrzebie .. Składamy najserdeczniejsze podziękowania za posługę duszpasterską w naszej parafii.. Matka kapłana miała przywilej, aby zostać pochowana, trzymając w rękach manutergium ze .przekazał mu przez znajomego księdza podziękowanie .. Serdeczne Bóg zapłać.. Męża i Ojca ś. p. Janusza Dziedzica.. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie .. oraz okazali wiele serca, życzliwości i współczucia w trudnych dla naszej rodziny chwilach.. Pozwoli to na płynne wypowiedzenie wszystkich słów i uniknięcie pominięcia kogoś ważnego.śp.. Ogłoszenie.. Miło mi było widzieć.. Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, licznie uczestniczyli we mszy św. i pogrzebie Śp. Urszuli Wachuda a w szczególności rodzinie, przyjaciołom, koleżankom i kolegom, sąsiadom, delegacjom, Księdzu z par.. Najlepiej, gdyby osoba wygłaszająca pożegnanie miała cały tekst spisany na kartce.. Księdzu Biskupowi Grzegorzowi Suchodolskiemu i wszystkim Księżom naszej diecezji dziękuję za dar modlitwy i sprawowane Msze św. w intencji mojego śp. Taty, a także za przekazywane słowa współczucia.. Piotrowi Skusze, za przewodniczenie w liturgiach pogrzebowych i wygłoszone Słowo Boże, Kanclerzowi Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. kanonikowi dr..

Twój udział i obsługa w pogrzebie było bardzo pomocne.

Wszyscy, mając w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia, żegnamy dziś śp. ….. Grzegorzowi Kaszakowi i Biskupowi pomocniczemu dr.. I bardzo zadowoleni z naszej rozmowy.Rodzina śp. Józefa KWINTA - składa serdeczne, z serca płynące "dziękuję" Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w Ceremonii Pogrzebowej śp. Józefa oraz łączyli się w smutku i żalu z rodziną zmarłego.. Istnieje jeszcze inna forma pożegnań wygłaszanych w czasie ceremonii pogrzebowych - to pożegnania wypowiadane w imieniu zmarłego.. "W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego dziękuję Bogu za długie życie i zdrowie.. Serdecznie dziękuję za modlitwę, przyjętą komunię i słowa pociechy.. Składamy wyrazy wdzięczności.. W czasie tej uroczystości składano prof. Witoldowi Lipińskiemu podziękowania za Jego 50-letnią pracę dydaktyczną na tej uczelni i za wspaniałe dokonania architektoniczne.W niniejszym artykule pragniemy przedstawić Państwu wzory podziękowań -.Podziękowanie za udział w pogrzebie.. Mariuszowi Karasiowi, wszystkim kapłanom, przedstawicielom władz samorządowych, wszystkim parafianom Parafii pw.Tacie Janie.. Informacja rodziny .. Jana Pawła II w Galewicach, Księdzu Proboszczowi Parafii p.w.. Są to wyrazy wdzięczności dla wszystkich tych, którzy okazali pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach, a także brali udział w uroczystościach pogrzebowych..

w...Podziękowanie za udział w pogrzebie śp. ks. Marka Cudy: Księdzu Biskupowi dr.

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach .Największe podziękowania składamy rodzinie, koleżankom i kolegom z pracy, sąsiadom oraz wszystkim osobom uczestniczącym w pogrzebie.. W imieniu własnym i dzieci pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Reklama .. Świętej Trójcy w Węglewicach, Delegacjom, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, .Było to dla mnie przesłanie, aby przyjaciół moich, których już nie mogę fizycznie powitać, bo odeszli, ale zostali w mojej świadomości - żegnać w czasie pogrzebu lub też o nich pisać wspomnienia w "Gazecie Architektury.. Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i modlitwę.. Ducha Św.. W tym szczególnym geście Kościół dostrzegał rolę matki, na wzór roli Maryi, która była pierwszym nauczycielem swojego dziecka, mówiła mu o Bogu.. Ojciec Gustawa Szulca zmarł w 1943 r. Miał manifestacyjny pogrzeb , "za karę" Niemcy ekshumowali ciało i przewieźli z cmentarza ewangelickiego na cmentarz katolicki w Radziwiu.. Pożegnanie zmarłego..

Proszę o pamięć i modlitwę za Jana" Pożegnanie na pogrzebie - w imieniu zmarłego.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali .W imieniu rodziny zmarłego, pragnę podziękować wszystkim biorącym udział w pogrzebie.. Ks. Proboszcz.Poniżej przykładowe podziękowania od Rodzin, za pomoc, wsparcie i udział w uroczystościach pogrzebowych.. W skupieniu i zadumie, z żalem w sercach żegnaliśmy śp.Przemówienie należy zakończyć ponownym podziękowaniem za przybycie oraz prośbą o modlitwę i/lub pamięć skierowaną do żałobników.. Na koniec chciałbym złożyć wielkie podziękowania za ofiary złożone podczas pogrzebu na rzecz Hospicjum św. Tomasza: w parafii w Sosnowcu - 5 385,10 zł, w parafii w Żarkach - 2 684,00 zł - W SUMIE: 8 069,10 zł.. brata, a nade wszystko dziękuję za ponad 250 zamówionych Mszy św. w jego intencji.. Szczególnie dziękuję księżom, klerykom naszego Wyższego Seminarium Duchownego, osobom życia konsekrowanego, przedstawicielom władz i wiernym świeckim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowym w parafii pw.Było to podziękowanie za jej trud i modlitwy, które zanosiła do Boga za swojego syna.. Podziękowanie kieruje także wszystkim przyjaciołom, kolegom i koleżankom mojego rodzeństwa, i moim.. Z serca płynące podziękowania przesyłamy również księdzu proboszczowi Krzysztofowi Kaszy za odprawienie bardzo uroczystej mszy świętej.Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe wzory podziękowań od Rodzin zmarłego.. W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować wszystkim, którzy łączyli się z nami w bólu i żałobie po śmierci .Za udział w pogrzebie Za współpracę Za zaproszenie .. Życzę, by przez całe swoje życie podążał Ksiądz z ufnością za Panem.. Życzymy niesłabnącego żaru ducha .Składamy wielkie podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych, życzliwość, wsparcie duchowe oraz wszelką pomoc.. W imieniu całej rodziny dziękuję za pomoc, wsparcie i liczne przybycie.. Dziękujemy za wsparcie i przemyślane słowa w tym trudnym czasie.. Podziękowania za słowa wsparcia, otuchy oraz przepiękną liturgię pogrzebową.W imieniu żony Leny Niklińskiej, synów Waldemara i Jerzego Niklińskich z Rodzinami chcemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom ostatniej drogi naszego Ojca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.