Leasing jak księgować

Leasing to popularna forma finansowania zakupu różnych rodzajów majątku trwałego w biznesie. Wprowadzenie tego mechanizmu do księgowości może być z pozoru skomplikowane, ale jest to niezbędne, aby zachować klarowność i zgodność z przepisami. W tym artykule omówimy, jak księgować leasing operacyjny i finansowy oraz jakie są kluczowe różnice między nimi.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które chcą korzystać z danego aktywa, ale niekoniecznie je posiadać. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorstwo płaci okresowe raty za korzystanie z aktywa, ale nie ma zobowiązania do jego ostatecznego zakupu.

Aby księgować leasing operacyjny, należy uwzględnić te elementy:

 • Rejestracja na kontach: Kwoty płatności leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego są zazwyczaj zapisywane na koncie wyników jako koszty operacyjne. Jest to związane z tym, że przedsiębiorstwo nie planuje zakupu aktywa na stałe, więc traktuje te płatności jako koszty bieżącej działalności.
 • Wpływ na bilans: Aktywa objęte leasingiem operacyjnym zazwyczaj nie pojawiają się na bilansie przedsiębiorstwa, ponieważ nie są uważane za własność firmy.

Leasing finansowy

Leasing finansowy różni się od operacyjnego przede wszystkim pod względem zobowiązań. W przypadku leasingu finansowego przedsiębiorstwo de facto staje się właścicielem aktywa po zakończeniu okresu leasingu.

Aby księgować leasing finansowy, trzeba uwzględnić następujące kroki:

 • Rejestracja na kontach: W tym przypadku płatności leasingowe są zazwyczaj rozdzielane na dwie części: jedna część jest zapisywana jako koszty operacyjne, a druga jako zwiększenie zobowiązań. Koszty operacyjne odzwierciedlają bieżące wydatki, podczas gdy zwiększenie zobowiązań odzwierciedla zobowiązanie do spłaty leasingu.
 • Wpływ na bilans: Aktywa objęte leasingiem finansowym pojawiają się na bilansie firmy, ponieważ przedsiębiorstwo jest de facto właścicielem tych aktywów.

Leasing jak księgować – kluczowe różnice

Teraz, gdy mamy już ogólny obraz księgowania leasingu operacyjnego i finansowego, warto zaznaczyć kilka kluczowych różnic między nimi:

Różnica Leasing Operacyjny Leasing Finansowy
Właściciel aktywa Leasingodawca Leasingobiorca
Zapis na koncie wyników Koszty operacyjne Koszty operacyjne i zwiększenie zobowiązań
Wpływ na bilans Brak aktywów na bilansie Aktywa pojawiają się na bilansie

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo korzysta z leasingu operacyjnego, oto kroki, które powinieneś podjąć, aby właściwie księgować tę transakcję:

 1. Rejestracja miesięcznych płatności leasingowych jako koszty operacyjne.
 2. Regularna analiza umowy leasingowej w celu zapewnienia zgodności z zasadami księgowymi.
 3. Uwzględnianie w budżecie rocznym kosztów związanych z leasingiem operacyjnym.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych, w których uwzględniane są koszty leasingu operacyjnego.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo korzysta z leasingu finansowego, oto kroki, które powinieneś podjąć, aby właściwie księgować tę transakcję:

 1. Rejestracja miesięcznych płatności leasingowych jako koszty operacyjne i zwiększenie zobowiązań.
 2. Prowadzenie rejestru aktywów objętych leasingiem finansowym na bilansie firmy.
 3. Regularna ocena wartości aktywów leasingowych i amortyzacja.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych, które uwzględniają zarówno koszty operacyjne, jak i wartość aktywów na bilansie.

Jakie są główne różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym?

Główną różnicą jest to, że w leasingu operacyjnym przedsiębiorstwo nie staje się właścicielem aktywa, podczas gdy w leasingu finansowym staje się nim po zakończeniu okresu leasingu. Ponadto, zapisy księgowe różnią się pod względem kosztów i wpływu na bilans.

Czy mogę zmienić rodzaj leasingu w trakcie trwania umowy?

Tak, w niektórych przypadkach można zmienić rodzaj leasingu, ale zazwyczaj wymaga to renegocjacji umowy z leasingodawcą. Przed podjęciem takiej decyzji warto dokładnie przeanalizować korzyści i koszty związane z taką zmianą.

Jakie są korzyści z leasingu operacyjnego?

Korzyściami z leasingu operacyjnego są m.in. elastyczność w korzystaniu z aktywów, brak zobowiązania do zakupu po zakończeniu okresu leasingu oraz możliwość aktualizacji do nowszych modeli.

Czy koszty leasingu finansowego można odliczyć od podatku?

Tak, koszty leasingu finansowego zazwyczaj można odliczyć od podatku jako koszty operacyjne. Jednak przepisy podatkowe mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym.

Zobacz także:

Photo of author

Martyna

Dodaj komentarz