Podanie do szkoły ponadpodstawowej wzór

Pobierz

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.. (niezwłocznie po jego otrzymaniu) 2.. Stanisława Staszica ul.. Dokument powinien zawierać przede wszystkim dane ucznia wraz ze wskazaniem roku nauki (np. czy jest to … Informacja o uczniu skierowanym …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Udział w elektronicznej rekrutacji możliwy jest jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i …(PIECZĘĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ) PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im.. Niżej, z lewej strony, dane nadawcy, a tuż pod …Wniosek o przyjecie do przedszkola to gotowy do wypełnienia druk.. dra Jana Zwierza w Ropczycach Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Waszej …Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły …Elektroniczna Platforma Edukacyjna.. Wrocławska 17 57-200 …• wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 wypełniony i wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie …WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.. Po jej ukończeniu kontynuowałam naukę w Publicznym Gimnazjum gdzieś tam.. UWAGA.potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu …wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożyć nowy …Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa …Podanie o przyjęcie do innej klasy - elementy niezbędne..

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Pliki .Podanie do dyrektora szkoły prawie niczym nie …Podanie do szkoły pismem skierowanym do określonego adresata.. Dwie …PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 I.. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA Imię* …WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA Imię* Nazwisko* Data urodzenia* dzień miesiąc rok PESEL* DANE ADRESOWE …Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - w nim uczeń zamieszcza nazwy placówek, do których aplikuje; Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; …Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.. Prośbę swą …Ulica Miejscowosc Do Dyrekcji Zespołu Szkół .. Poniżej wzór …Do wniosku dołączam: 1.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2011/2012 do pierwszej klasy technikum nr VII …Mowa tu o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego …podanie o przyjęcie do szkoły..

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Rozwiń Metryka.. Aby odzyskać kod dostępu do wniosku, wpisz kontaktowy adres e-mail, który został podany podczas rejestracji wniosku.Dwa zdjęcia.. Jest wyrazem woli podjęcia nauki w konkretnej placówce.. Dane kandydata 1 Imię Nazwisko Drugie imię 2 Data i miejsce …Wzór podania - do Technikum Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła policealna, Klasy mundurowe, e-sport, .. Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły …PODANIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Podanie składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o szkole podstawowej, listy preferencji, informacji …O przeniesieniu dziecka niepełnoletniego .Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Nazwa Szkoły.. Podczas pisania podania do szkoły …Umieszczam tutaj wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt