Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest istotnym elementem zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dla wielu osób jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż wpływa na ich stabilność zawodową i życiową. W niniejszym artykule omówimy, ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę oraz jakie przepisy prawne regulują tę kwestię w Polsce.

Jakie rodzaje umów o pracę występują w polsce?

Przed rozważeniem okresu wypowiedzenia warto zrozumieć różnice między rodzajami umów o pracę. W Polsce wyróżniamy kilka głównych typów umów o pracę, a są to:

 • Umowa o pracę na czas określony
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas próbny
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło

Każdy rodzaj umowy o pracę może mieć inny okres wypowiedzenia, co wynika z przepisów prawa pracy oraz ewentualnych postanowień indywidualnych zawartych między pracodawcą a pracownikiem.

Jakie są przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest ściśle regulowany w Polsce. Wszystkie istotne zasady znajdują się w Kodeksie pracy. Ogólna zasada mówi, że okres wypowiedzenia wynosi:

Rodzaj umowy Okres wypowiedzenia
Umowa o pracę na czas określony Przepisy Kodeksu pracy określają minimalny okres wypowiedzenia, który wynosi 3 dni robocze.
Umowa o pracę na czas nieokreślony Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danej firmie. Najczęściej wynosi:
 • 3 miesiące – jeśli staż pracy wynosi do 3 lat
 • 1 rok – jeśli staż pracy wynosi od 3 do 6 lat
 • 2 lata – jeśli staż pracy wynosi od 6 do 9 lat
 • 3 lata – jeśli staż pracy wynosi 9 lat lub więcej

Warto jednak zaznaczyć, że umowa o pracę może zawierać inny okres wypowiedzenia, jeśli pracodawca i pracownik tak postanowią w umowie.

Co wpływa na długość okresu wypowiedzenia?

Kilka czynników może wpływać na długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę:

 • Umowa zbiorowa – w niektórych branżach obowiązujące umowy zbiorowe mogą określać odmienne zasady wypowiedzenia.
 • Indywidualne ustalenia – pracodawca i pracownik mogą ustalić dłuższy okres wypowiedzenia w umowie o pracę.
 • Przyczyna wypowiedzenia – w przypadku naruszenia poważnych obowiązków pracowniczych, okres wypowiedzenia może być skrócony.

Faq dotyczące okresu wypowiedzenia

Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Tak, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku naruszenia poważnych obowiązków pracowniczych, co jest określone w przepisach Kodeksu pracy.

Co się dzieje, jeśli okres wypowiedzenia nie zostanie zachowany?

Jeśli któryś z podmiotów nie zachowa okresu wypowiedzenia, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania drugiej stronie umowy. Wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Czy okres wypowiedzenia może być zmieniany w trakcie trwania umowy?

Tak, okres wypowiedzenia umowy o pracę może być zmieniany w trakcie jej trwania, jeśli obie strony się na to zgodzą i podpiszą aneks do umowy, zawierający nowe warunki wypowiedzenia.

Warto zawsze zwracać uwagę na postanowienia umowy o pracę oraz przepisy obowiązujące w danej branży, aby dokładnie zrozumieć, ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę. Jest to istotna informacja, która może mieć wpływ na decyzje zawodowe i życiowe.

Zobacz także:

Photo of author

Waldemar

Dodaj komentarz